ตำแหน่ง

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด/วิศวกรการตลาด (Marketing Executive /Marketing Engineer)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrative)
ตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
ตำแหน่งวิศวกรโยธา/ช่างเทคนิค (Civil Engineer/Technician)
ตำแหน่งวิศวกรงานดิน/ (Soil Engineer)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด/วิศวกรการตลาด (Marketing Executive /Marketing Engineer)

 
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
สามารถวางแผนงานการตลาดได้
รู้จักวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน รับผิดชอบด้านการแนะนำสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ประสานงานด้านการตลาดและกิจกรรมการตลาดของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนงานการตลาดและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 1 อัตรา
สวัสดิการ ประกันสังคม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)

 
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้นที่จะไปพบลูกค้าและนำเสนอสินค้า
มีทักษะการนำเสนอและทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ
บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการนำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน หลายอัตรา
สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrative)

 
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการฝ่ายขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้า
จัดทำใบเสนอราคา และงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
งานด้านเอกสาร และพิมพ์งาน
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 1 อัตรา
สวัสดิการ ประกันสังคม

ตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

 
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้นที่จะไปพบลูกค้าและนำเสนอสินค้า
มีทักษะการนำเสนอและทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ
บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการนำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
จัดทำราคาสินค้าเกี่ยวกับงานขาย
ติดตามงานโครงการกับลูกค้าและรายงานสถานะของโครงการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อนการติดตั้ง
แก้ปัญหางานในเบื้องต้นได้
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 1 อัตรา
สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

 
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 - 32 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ในด้านงานระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในงานบริการ
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน รายงานสถานะของโครงการและประสานงานกับลูกค้าในโครงการ สำรวจโครงการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อนการติดตั้ง แก้ปัญหางานในเบื้องต้นได้
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 3 อัตรา
สวัสดิการ ประกันสังคม

ตำแหน่งวิศวกรโยธา/ช่างเทคนิค (Civil Engineer/Technician)

 
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 - 32 ปี
วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ในด้านงานโยธาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในงานบริการ
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน รายงานสถานะของโครงการและประสานงานกับลูกค้าในโครงการ
สำรวจโครงการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อนการติดตั้ง
แก้ปัญหางานในเบื้องต้นได้
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 3 อัตรา
สวัสดิการ ประกันสังคม

ตำแหน่งวิศวกรงานดิน/ (Soil Engineer)

 
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 22 - 32 ปี

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในด้านงานโยธาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในงานบริการ
ลักษณะงาน งานประจำ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.)
รายละเอียดงาน
รายงานสถานะของโครงการและประสานงานกับลูกค้าในโครงการ

สำรวจโครงการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อนการติดตั้ง

แก้ปัญหางานในเบื้องต้นได้
อัตรา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน 3 อัตรา
สวัสดิการ ประกันสังคม
[1]