บริษัท คอนเทค เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจาก ต่างประเทศอีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รับรองในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยเน้นการบริการที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ
มุ่งมั่นที่จะนำเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่ทันสมัย และดีที่สุด เพื่อให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร่วม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งจากสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมให้การบริการ ด้านการใช้งาน การดูแล การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตั้งตลอดการ รับรองสินค้า ทำให้มีความมั่นใจและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน